Nieuwkomers en sociaal-emotionele ontwikkeling 2017-2018

Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Algemeen 

In het Nederlandse onderwijs besteden we tijdens de lessen sociaal-emotionele ontwikkeling aandacht aan het opbouwen van zelfvertrouwen, het leren omgaan met gevoelens, wensen en opvattingen en aan sociale vaardigheden en relaties. In hoeverre komen wij hierin tegemoet aan de ondersteuningsbehoeften van nieuwkomers? Welk verhaal vertellen zij ons? Hoe kunnen wij hun begeleiden bij hun identiteitsontwikkeling, hun dialoog met de mensen om hen heen? Wat kan de school doen als indrukwekkende gebeurtenissen hun ontwikkeling belemmeren en hoe versterken wij hun veerkracht? In deze module zijn narratieven van nieuwkomers het uitgangspunt. Wat komt hier aan de orde? Welke onderwerpen zijn van belang? Tijdens de lessen wordt een aantal onderwerpen uitgediept, andere onderwerpen worden door de studenten zelf onderzocht ten einde een passend aanbod te ontwerpen. 

Voor wie

Deze specialisatie is met name geschikt voor professionals in het onderwijs die met nieuwkomers werken.

Beoordeling van uw prestatie 

Van toekomstige HBO masters verwachten we enerzijds een hoog niveau in de omgang met probleemgerichte theorie├źn, en anderzijds diepgaande reflectie op eigen vaardigheden, overtuigingen, waarden en kernkwaliteiten. Het leerteam is hierbij een belangrijke sparringpartner. Bij elk module laat u aan de hand van producten zien op welke wijze de inhouden verwerkt zijn. We beoordelen uw prestaties aan de hand van criteria die bij elk module vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover met u afspraken gemaakt.

Teacherschannel

De kennisbank van deze opleiding bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen. Per onderwerp wordt aangegeven aan welke competenties u werkt. U laat zien dat u kennis gebruikt als gereedschap bij het oplossen van praktijkproblemen.

Kernbegrippen 

Nieuwkomers, meertaligheid, ecologie, constructen, interculturele communicatie, visie, gespreksvoering, taalontwikkeling, taalverwerving, NT2, taalbeleid, krachtige taalontwikkeling, schrijven, spellen, lezen, luisteren, rekenen-wiskunde, sociaal-emotioneel leren, welbevinden, trauma

Meer info

Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op www.seminarium.hu.nl

0,00

Euro
Meld aan