Nieuwkomers en Educational Needs 2017-2018

Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Algemeen 

In deze module komen interculturele communicatie en interculturele ecologie aan de orde. Daarnaast hebben we aandacht voor eigen oordelen, vooroordelen en constructen ten aanzien van onderwijs en nieuwkomers. Er wordt uitgegaan van kansen en mogelijkheden van leraren en leerlingen. Deze module is een eerste ori├źntatie op uw persoonlijke visie op goed onderwijs aan nieuwkomers in het Nederlandse onderwijssysteem. U leert wetenschappelijke bronnen zoeken, beoordelen en vertalen naar uw eigen situatie, maar ook naar de brede onderwijscontext. De module wordt afgesloten met een beroepsproduct waarin u uw verworven competenties aantoont. 

Voor wie

Deze specialisatie is met name geschikt voor professionals in het onderwijs die met nieuwkomers werken.

Beoordeling van uw prestatie 

Van toekomstige HBO masters verwachten we enerzijds een hoog niveau in de omgang met probleemgerichte theorie├źn, en anderzijds diepgaande reflectie op eigen vaardigheden, overtuigingen, waarden en kernkwaliteiten. Het leerteam is hierbij een belangrijke sparringpartner. Bij elk module laat u aan de hand van producten zien op welke wijze de inhouden verwerkt zijn. We beoordelen uw prestaties aan de hand van criteria die bij elk module vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover met u afspraken gemaakt.

Teacherschannel

De kennisbank van deze opleiding bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen. Per onderwerp wordt aangegeven aan welke competenties u werkt. U laat zien dat u kennis gebruikt als gereedschap bij het oplossen van praktijkproblemen.

Kernbegrippen 

Nieuwkomers, meertaligheid, ecologie, constructen, interculturele communicatie, visie, gespreksvoering, taalontwikkeling, taalverwerving, NT2, taalbeleid, krachtige taalontwikkeling, schrijven, spellen, lezen, luisteren, rekenen-wiskunde, sociaal-emotioneel leren, welbevinden, trauma

Meer info

Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op www.seminarium.hu.nl

0,00

Euro
Meld aan