Nieuwkomers Masterkennistoets Theories of learning 2017-2018

Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Algemeen 

U toont uw kennis aan over diepgaand leren en uw orthodidactische omgang met de leerling / student door het afleggen van de kennistoets ‘theories of learning’. Deze kennistoets bestaat uit een essay:  

  1. Een geschreven document onderbouwd en beargumenteerd vanuit de verplichte bronliteratuur, maximaal. 800 woorden;  
  2. Zes vragen die kennis uit de verplichte bronliteratuur representeren. De zes vragen zijn gebaseerd op de taxonomie van Bloom. 

Voor wie

Deze specialisatie is met name geschikt voor professionals in het onderwijs die met nieuwkomers werken.

Beoordeling van uw prestatie 

Van toekomstige HBO masters verwachten we enerzijds een hoog niveau in de omgang met probleemgerichte theorieën, en anderzijds diepgaande reflectie op eigen vaardigheden, overtuigingen, waarden en kernkwaliteiten. Het leerteam is hierbij een belangrijke sparringpartner. Bij elk module laat u aan de hand van producten zien op welke wijze de inhouden verwerkt zijn. We beoordelen uw prestaties aan de hand van criteria die bij elk module vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover met u afspraken gemaakt.

Teacherschannel

De kennisbank van deze opleiding bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen. Per onderwerp wordt aangegeven aan welke competenties u werkt. U laat zien dat u kennis gebruikt als gereedschap bij het oplossen van praktijkproblemen.

Kernbegrippen 

Nieuwkomers, meertaligheid, ecologie, constructen, interculturele communicatie, visie, gespreksvoering, taalontwikkeling, taalverwerving, NT2, taalbeleid, krachtige taalontwikkeling, schrijven, spellen, lezen, luisteren, rekenen-wiskunde, sociaal-emotioneel leren, welbevinden, trauma

Meer info

Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op www.seminarium.hu.nl

0,00

Euro
Meld aan