Werkend leren... Lerend werken (blended) 2017-2018

E-learning, Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Algemeen

In deze module onderzoekt u de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse arbeidsmarkt en samenleving in de 21ste eeuw en welke competenties burgers nodig hebben om volwaardig en duurzaam te participeren en, zo mogelijk, een betaalde baan te verwerven. U ontwikkelt een onderbouwde visie op het verbinden van het schoolse leren en het buitenschoolse leren, waaronder het leren op een stage- of werkplek. In uw onderbouwing maakt u ook gebruik van internationale ontwikkelingen, inzichten en literatuur. U ontwerpt een krachtige leeromgeving voor uw leerlingen of studenten waarin het leren op school en het leren op de stage- of werkplek elkaar beïnvloeden en versterken, zodat zij zo goed mogelijk voorbereid en ondersteund worden in hun transitie naar werk. U ondersteunt en stimuleert dat leerlingen of studenten leren zelf regie te voeren, keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. U onderkent de implicaties die dit heeft voor, bijvoorbeeld, het onderwijsprogramma, de begeleiding en ondersteuning van de leerlingen en hun netwerk, het samenwerken in de school, het professionaliseren van het team en de relaties met externe partners. Deze implicaties vertaalt u, samen met het team, in plannen voor verbetering en vernieuwing van het werkend leren en het lerend werken en u draagt actief bij aan de implementatie hiervan.  

Voor wie

De specialisatie is met name geschikt voor, onder anderen, leraren en docenten, coördinatoren en begeleiders die werkzaam zijn in dit soort onderwijs.

Eindkwalificaties

Alle specialisaties die leiden tot het diploma 'Master Educational Needs', richten zich op drie domeinen van eindkwalificaties:

A. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor:

• Leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon.

B. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor:

• schoolontwikkeling, begeleiding van collega’s, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering.

C. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor:

• Onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.

Beoordeling van uw prestatie

Van toekomstige HBO masters verwachten we enerzijds een hoog niveau in de omgang met probleemgerichte theorieën, en anderzijds diepgaande reflectie op eigen vaardigheden, overtuigingen, waarden en kernkwaliteiten. Het leerteam is hierbij een belangrijke sparringpartner. Bij elk module laat u aan de hand van product¬en zien op welke wijze de inhouden verwerkt zijn. We beoordelen uw prestaties aan de hand van criteria die bij elk module vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover met u afspraken gemaakt.

Teacherschannel

De kennisbank van deze opleiding bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen. Per onderwerp wordt aangegeven welke eindkwalificaties en welke onderliggende competenties van belang zijn. U laat zien dat u kennis gebruikt als gereedschap bij het oplossen van praktijkproblemen.

Kernbegrippen 

Adolescenten en jongvolwassenen; diversiteit; toekomstperspectief; ontwikkelingstaken; ondersteuning en begeleiding participeren; barrières; ongewenst gedrag; loopbaanleren en keuzebegeleiding; werkend leren en lerend werken; person driven planning en eigen regie; zorgteams; syndromen en stoornissen; en psychopathologie.

Meer info 

Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op www.seminarium.hu.nl


0,00

Euro
Meld aan