Spelregistratie en speldiagnostiek 2017-2018

Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Algemeen  

Het jonge kind staat aan de basis van 8 jaar onderwijs, het is dan ook belangrijk dat de ontwikkeling van kinderen al op jonge leeftijd optimaal gevolgd en begeleid wordt. Spel kan gezien worden als de motor van de algehele ontwikkeling van kinderen. Het raakt vele ontwikkelingsgebieden zoals de cognitieve ontwikkeling, de motoriek, de taalontwikkeling, de emotionele ontwikkeling en de sociale ontwikkeling (Van der Aalsvoort, Kwakkel-Scheffer & de Vries, 2006).

Gezien het feit dat spel zoveel ontwikkelingsgebieden van het jonge kind kan beïnvloeden is het zaak dat leraren snel herkennen in welke situatie kinderen extra (complexe) ondersteuningsbehoeften hebben. De ontwikkeling van jonge kinderen binnen de verschillende ontwikkelingsgebieden verloopt niet gelijkmatig (Kohnstamm, 2009). 

Door kennis te nemen van de stadia in de spelontwikkeling en de daarmee in verband staande ontwikkelingsgebieden, weten we of we te maken hebben met leeftijd gerelateerde ontwikkelopgaven of met een stagnatie in de spelontwikkeling door extra (complexe) ondersteuningsbehoeften. Deze module is vooral bedoeld voor laatste genoemde doelgroep. Daar waar we constateren dat de spelontwikkeling van jonge kinderen stagneert is het van belang dat leerkrachten weten welk handelen van leerkracht, of opvoeders mogelijk kan leiden tot het weer op gang komen van de spelontwikkeling.  

Deze module onderscheidt zich van speltechnieken en (groeps)spelbegeleiding doordat in deze module verwacht wordt dat de student zich met name richt op gedetailleerd waarnemen van spelontwikkeling in verschillende situaties, aansluiten door de leerkracht en begeleiden van ouder om zo het weer tot spel komen van kinderen die een grote ontwikkelingsachterstand (meer dan 1 jaar) te realiseren. 

Voor wie

De specialisatie jonge kinderen is bedoeld voor leraren en begeleiders in het speciaal en regulier onderwijs die meer inzichten willen verkrijgen in de ondersteuning van jonge leerlingen. Zij zien het belang van het werken met jonge kinderen in het totale onderwijsaanbod binnen de schoolorganisatie.

Eindkwalificaties

Alle specialisaties die leiden tot het diploma 'Master Special Educational Needs', richten zich op drie domeinen van eindkwalificaties:

A. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor:

• leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon.

B. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor:

• schoolontwikkeling, begeleiding van collega’s, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering.

C. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor:

• onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.


Beoordeling van uw prestatie

Van toekomstige HBO masters verwachten we enerzijds een hoog niveau in de omgang met probleemgerichte theorieën, en anderzijds diepgaande reflectie op eigen vaardigheden, overtuigingen, waarden en kernkwaliteiten. Het leerteam is hierbij een belangrijke sparringpartner. Bij elk module laat u aan de hand van product¬en zien op welke wijze de inhouden verwerkt zijn. We beoordelen uw prestaties aan de hand van criteria die bij elk module vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover met u afspraken gemaakt.

Teacherschannel

De kennisbank van deze opleiding bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen. Per onderwerp wordt aangegeven welke eindkwalificaties en welke onderliggende competenties van belang zijn. U laat zien dat u kennis gebruikt als gereedschap bij het oplossen van praktijkproblemen.

Kernbegrippen

Jonge kinderen, kleuters, visie, ontwikkeling, onderwijsbehoeften, opbrengsten, integrale ontwikkeling, spel, speldiagnostiek, spelbegeleiding, spelregistratie, spelspecialist, handelingsgericht werken.

Meer info

Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op www.seminarium.hu.nl

0,00

Euro
Meld aan