Jonge kinderen, brede ontwikkeling (blended) 2017-2018

E-learning, Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Algemeen  

In deze module verdiept u zich in de onderwerpen ‘visie op de brede ontwikkeling van het jonge kind’ en ‘het begrijpen en beïnvloeden van de ontwikkeling’ en ‘transactionele aanpak bij specifieke onderwijsbehoeften’ Het jonge kind is vooral een kind dat nieuwsgierig de uitdagingen van de hem omringende wereld wil onderzoeken en ontdekken. Het heeft de omringende wereld: ouders, begeleiders, leraren, andere kinderen nodig om deze uitdaging op een betekenisvolle wijze vorm te geven. Het ontwikkelt zich sprongsgewijs en in een eigen tempo. Hoe de omringende wereld op het jonge kind reageert vormt de basis voor het ontwikkelen, spelen en leren van dit jonge kind. Investeren in goede educatie en onderwijs voor jonge kinderen is aangetoond vanuit diverse invalshoeken. Vanuit de filosofie wordt gevraagd om afwegingen die we maken, te overdenken (Nussbaum, Biesta, de Winter). Het roept een nieuwe vraag op: Wat is dan goed onderwijs voor de komende generatie? , wat blijkt effectief te zijn? Hoe leren jonge kinderen en wat vraagt dat van de leraar, de professional? In recente onderzoeken staat de houding/attitude van de leraar centraal, zowel nationaal als internationaal. Vooral bij jonge kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte is het van groot belang dat de omgeving en de volwassenen adequaat afstemmen op de ontwikkelingsvragen van het kind. Een goed doordachte en concreet toepasbare visie op de ontwikkeling en het leren van het jonge kind, vormt de basis van deze module 

Voor wie

De specialisatie jonge kinderen is bedoeld voor leraren en begeleiders in het speciaal en regulier onderwijs die meer inzichten willen verkrijgen in de ondersteuning van jonge leerlingen. Zij zien het belang van het werken met jonge kinderen in het totale onderwijsaanbod binnen de schoolorganisatie.

Eindkwalificaties

Alle specialisaties die leiden tot het diploma 'Master Special Educational Needs', richten zich op drie domeinen van eindkwalificaties:

A. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor:

• leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon.

B. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor:

• schoolontwikkeling, begeleiding van collega’s, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering.

C. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor:

• onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.


Beoordeling van uw prestatie

Van toekomstige HBO masters verwachten we enerzijds een hoog niveau in de omgang met probleemgerichte theorieën, en anderzijds diepgaande reflectie op eigen vaardigheden, overtuigingen, waarden en kernkwaliteiten. Het leerteam is hierbij een belangrijke sparringpartner. Bij elk module laat u aan de hand van product¬en zien op welke wijze de inhouden verwerkt zijn. We beoordelen uw prestaties aan de hand van criteria die bij elk module vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover met u afspraken gemaakt.

Teacherschannel

De kennisbank van deze opleiding bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen. Per onderwerp wordt aangegeven welke eindkwalificaties en welke onderliggende competenties van belang zijn. U laat zien dat u kennis gebruikt als gereedschap bij het oplossen van praktijkproblemen.

Kernbegrippen

Jonge kinderen, kleuters, visie, ontwikkeling, onderwijsbehoeften, opbrengsten, integrale ontwikkeling, spel, speldiagnostiek, spelbegeleiding, spelregistratie, spelspecialist, handelingsgericht werken.

Meer info

Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op www.seminarium.hu.nl


0,00

Euro
Meld aan