Persoonlijk leiderschap (blended) 2017-2018

E-learning, Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Algemeen

De complexe, dynamische en snel veranderende omgeving vraagt om onderwijsprofessionals die zich kunnen aanpassen en tegelijkertijd hun eigen antwoorden kunnen vinden voor verschillende situaties en dilemma’s. Mensen die zelf richting geven aan de invulling van hun leven en hun werk. Investeren in persoonlijk leiderschap is daarin een ‘must’. Maar waar gaat het dan om? In deze module verdiept u zich in de onderwerpen: 

  1. De persoon achter de schoolleider (wie ben ik?); 
  2. Mijn visie en ambitie (wat wil ik?); 
  3. Mijn leiderschapsvaardigheden (wat wil ik en hoe realiseer ik dat?). 

De kern van persoonlijk leiderschap is verantwoordelijkheid nemen, bewustwording en proactief zijn. Dit betekent dat onderwijsprofessionals in staat zijn om de eigen doelen te realiseren samen met de omgeving, inzetten op daad- en denkkracht en het optimale halen uit de eigen talenten en passies.

We omschrijven persoonlijk leiderschap als de toestand waarin de onderwijsprofessional directe invloed heeft op het werk, zijn werk als zinvol ervaart; een onvoorwaardelijk geloof heeft in eigen kunnen; en zichzelf volledig verantwoordelijk houdt voor het resultaat van het zijn werk. Het gaat om zingeving, inspiratie en zelfactualisatie.

Voor wie

De mastermodule is met name geschikt voor leidinggevenden.

Eindkwalificaties MA EN

Alle specialisaties die leiden tot het diploma 'Master Educational Needs', richten zich op drie domeinen van eindkwalificaties:

A. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor: Leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon.

B. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor: schoolontwikkeling, begeleiding van collega’s, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering.

C. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor: Onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.

Beoordeling van uw prestatie

Van toekomstige hbo-masters verwachten we enerzijds een hoog niveau in de omgang met probleemgerichte theorieën, en anderzijds diepgaande reflectie op eigen vaardigheden, overtuigingen, waarden en kernkwaliteiten. Het leerteam is hierbij een belangrijke sparringpartner. Bij elk module laat u aan de hand van producten zien op welke wijze de inhouden verwerkt zijn. We beoordelen uw prestaties aan de hand van criteria die bij elke module vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven beroepscompetenties van het schoolleidersschap en de eindkwalificaties MA EN. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover met u afspraken gemaakt.

Digitaal portfolio U werkt vanaf het begin van de opleiding met een digitaal, ontwikkelingsgericht portfolio. Dit is een digitale map waarin u gedurende uw opleiding uw studiemateriaal verzamelt en zo uw ontwikkeling tot Master Educational Needs beschrijft en verantwoordt. Voor studenten die naast het diploma MA EN Specialist Leidinggeven ook in bezit wensen te komen van het Certificaat Basis- en/of Vakbekwaam Schoolleider PO wordt aansluitend een assessmentprocedure opgenomen in de systematiek van beoordeling.

Teacherschannel  

De kennisbank bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen. Voorbeelden van bronnen zijn vakliteratuur, wetenschappelijke tijdschriften, vaktijdschriften, websites, digitale documenten, documenten uit uw werksituatie, enzovoorts, gericht op de mastermodules uit deze specialisatie. Per onderwerp wordt aangegeven welke eindkwalificaties en welke onderliggende competenties van belang zijn. U laat zien dat u kennis gebruikt als gereedschap bij het oplossen van praktijkproblemen.


Sleutelwoorden 

Leidinggevende, planning, innoveren, lerende organisatie, onderwijsbehoeften in school, samenwerkingsverband, persoonlijk leiderschap, lerende organisatie.

Locatie

Deze specialisatie wordt alleen in lesplaats Utrecht aangeboden.

Meer info

Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op www.seminarium.hu.nl


0,00

Euro
Meld aan