Partnerschap Professionalisering

E-learning, Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Algemeen


Met Partnerschap Professionalisering beoogt het Seminarium voor Orthopedagogiek extra ontmoetingen tussen studenten, scholen en de opleiding te faciliteren om vanuit een voortgaande dialoog de ontwikkelingsruimte en het lerend zijn, van alle betrokkenen te vergroten. Door te kijken over de grenzen van de eigen praktijk/organisatie heen, wordt het leren geëxpliciteerd en geformaliseerd. Concreet gaat het er om samen:

• professionele ontwikkelingsruimte te organiseren voor de student om te komen tot passende uitwerkingen op masterniveau, van toetsopdrachten en praktijkgericht onderzoek in de eigen school.

• de innovatieagenda van de school achter de student aan te scherpen en uit te voeren, waar nodig ondersteund door professionalisering op maat in de school.

• de opleiding Master EN voor de praktijk steeds actueel en relevant te laten zijn.


0,00

Euro
Meld aan