Gedrag in het VO, MBO en HBO (blended) 2017-2018

Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Algemeen


Binnen deze module is de continu ontwikkelende context het uitgangspunt. Het is niet alleen de organisatie van het onderwijs die in beweging is maar ook een periode in het leven van de jongeren die hen sterk vormt in hun identiteit. Dit betekent voor de docenten en andere betrokkenen dat zij zich continu geconfronteerd zien met pedagogische vraagstukken. In de interactie is er niet altijd tijd om lang na te denken over hoe te handelen maar moet er gehandeld worden in ‘het moment’. Dit kan te maken hebben met reacties op gedrag tussen leerlingen, met vragen van leerlingen die keuzes moeten maken of maatschappelijke gebeurtenissen. Van Kan, Zitter, Bouwer en Van Wijk(2014) geven dit aan als het centrale thema van de pedagogiek: de waarom-vraag van het handelen van docenten.

Deze module is bedoeld om als docent een goed onderbouwde visie en handelingsrepertoire te ontwikkelen vanuit eigen normen en waarden, theorie over de fase waarin de groep leerlingen zich bevindt en de visie van de opleiding. De module kenmerkt zich door een hoog intervisie gehalte. In interactie met elkaar zoekt u naar antwoorden op voor u belangrijke vragen binnen het pedagogisch domein. Dit kan bijvoorbeeld gaan over motivatieproblemen, faalangst, regelovertredend gedrag en digitaal pesten. We bespreken de problematieken vanuit twee verschillende invalshoeken, die van de ecologie en de psychopathologie.

Voor wie


Leraren, mentoren en zorgcoördinatoren in het MBO. Vanzelfsprekend is deze mastermodule ook bijzonder geschikt voor leraren in het VO.

Eindkwalificaties

Alle specialisaties die leiden tot het diploma 'Master Educational Needs', richten zich op drie domeinen van eindkwalificaties:

A. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor:

• Leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon.

B. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor:

• Schoolontwikkeling, begeleiding van collega’s, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering.

C. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor:

• Onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.

Beoordeling van uw prestatie

Van toekomstige HBO masters verwachten we enerzijds een hoog niveau in de omgang met probleemgerichte theorieën, en anderzijds diepgaande reflectie op eigen vaardigheden, overtuigingen, waarden en kernkwaliteiten. Het leerteam is hierbij een belangrijke sparringpartner. Bij elke module laat u aan de hand van producten zien op welke wijze de inhouden verwerkt zijn. We beoordelen uw prestaties aan de hand van criteria die bij elk module vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover afspraken gemaakt met u. 

Teacherschannel

De kennisbank van deze opleiding bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen. Per onderwerp wordt aangegeven welke eindkwalificaties en welke onderliggende competenties van belang zijn. U laat zien dat u kennis gebruikt als gereedschap bij het oplossen van praktijkproblemen.

Kernbegrippen

Ecologische visie, gedragsproblemen, agressie, pesten, geweld, motivatieproblemen, faalangst, gedragsstoornissen, onderwijsbehoeften.

Meer informatie

Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op www.seminarium.hu.nl

0,00

Euro
Meld aan