Gedragsontwikkeling: mogelijkheden en belemmeringen (blended) 2017-2018

Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Algemeen

In deze module is optimalisatie van de normale gedragsontwikkeling het uitgangspunt. De ontwikkeling van gedrag wordt gestimuleerd of belemmerd in interactie met de omgeving. Ontwikkelingsbelemmeringen kunnen benaderd worden vanuit de opvatting dat deze de dialoog en interactie tussen opvoeder, kind/jongere en omgeving zodanig verstoren dat de ontwikkeling van het kind /de jongere met zijn specifieke mogelijkheden (en onmogelijkheden) belemmerd of vertraagd wordt. Wat kan de leraar doen? We staan uitgebreid stil bij protectieve factoren. De leraar ontwikkelt een visie op het preventiedenken, verdiept zich in ontwikkelingsgerichte interactie (Van Loo & Van Doorn, 2014), kent de mogelijkheden en belemmeringen van zijn/haar leerling(en) en de groep en onderzoekt zijn/haar interpersoonlijk leraarsgedrag in de praktijk (Brekelmans, Mainhard, Den Brok & Wubbels, 2011). Vervolgens stemt de leraar zijn onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de leerling en de groep.  

We besteden in deze module specifiek aandacht aan de onderwerpen (digitaal) pesten en kindermishandeling.

Voor wie

Deze mastermodule is geschikt voor leraren met diverse taken of functies binnen het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs of mbo en die zich willen verdiepen in het gedrag van leerlingen.

Eindkwalificaties

Alle specialisaties die leiden tot het diploma 'Master Educational Needs', richten zich op drie domeinen van eindkwalificaties:

A. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor:

• Leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon.

B. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor:

• Schoolontwikkeling, begeleiding van collega’s, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering.

C. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor:

• Onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.

Beoordeling van uw prestatie

Van toekomstige HBO masters verwachten we enerzijds een hoog niveau in de omgang met probleemgerichte theorieën, en anderzijds diepgaande reflectie op eigen vaardigheden, overtuigingen, waarden en kernkwaliteiten. Het leerteam is hierbij een belangrijke sparringpartner. Bij elke module laat u aan de hand van producten zien op welke wijze de inhouden verwerkt zijn. We beoordelen uw prestaties aan de hand van criteria die bij elk module vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover afspraken gemaakt met u. 

Kernbegrippen

Gedragsontwikkeling, visie op preventie, gedragsproblemen, interpersoonlijk leraarsgedrag, beschermende –en risicofactoren, onderwijs –en ondersteuningsbehoeften, cognitieve-en executieve functies, klassenmanagement, groepsvorming, pesten, kindermishandeling 

Meer informatie

Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op www.seminarium.hu.nl


0,00

Euro
Meld aan