Instapmodule Master EN

E-learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Welkom bij het Seminarium voor Orthopedagogiek. Na deze instapmodule bent u klaar om met uw studietraject te beginnen.

Na het volgen van deze module:

  • bent u bekend met de manier waarop de mastermodules zijn opgebouwd;
  • weet u wat het Seminarium voor Orthopedagogiek verstaat onder blended learning;
  • heeft u informatie gekregen over het waarom en hoe met betrekking tot het formuleren van leervragen;
  • bent u bekend met een belangrijke pijler van alle mastermodules n.l. handelingsgericht werken;
  • hebt u inzicht in de mate waarin u in uw praktijksituatie handelingsgericht werkt;
  • weet u welke documenten u dient door te nemen, alvorens u start met uw studietraject;
  • hebt u kennis gemaakt met de modules die verwant zijn aan de door u gekozen module (leren, gedrag, begeleiden, leidinggeven, diversiteit, jonge kinderen, vo/mbo).

0,00

Euro
Meld aan