Het aanleren van leerstrategieën

E-learning door Teachers in Media

Iedere dag krijgt een leerling veel nieuwe lesstof aangeboden. Een leerling moet zich hierop oriënteren, de benodigde informatie selecteren en deze actief verwerken en structureren. Daarnaast is het essentieel dat hij leert hoe hij zelf het beste leert en wanneer hij welke leerstrategie inzet.

Wat je na deze cursus hebt geleerd

 

> Het belang van het aanleren en het toepassen van leerstrategieën in de klas.
> Welke leerstrategieën er bestaan voor de ontwikkeling van metacognitieve kennis en vaardigheden en hoe je hieraan kunt werken.
> Welke leerstrategieën er bestaan voor de ontwikkeling van de cognitieve vaardigheden en hoe je hieraan kunt werken.
> Welke leerstrategieën er bestaan om de organisatievaardigheden en de motivatie bij leerlingen te verbeteren. 
> Hoe je het best om kunt gaan met huiswerk. 

Cursusinformatie

> Tijdsinvestering (online): 6 SBU
> Auteur: Elke Braam (onderwijskundige)
>

60,00

Euro
Kopen