Seminarium Academie

Elektronische leeromgeving voor de Master EN

Naar de mastermodules

Onderzoek in het educatieve domein

Platform Praktijkontwikkeling

Digitaal, open access tijdschrift dat wordt uitgegeven door de drie Master SEN opleidingen, met artikelen over praktijkgericht onderzoek.

Naar het platform

Mijn HU

Allerhande informatie

Op www.mijn.hu.nl vindt u alle essentiƫle informatie met betrekking tot uw studietraject, zoals cijfers en faculteitsmededelingen.

Naar Mijn HU

Visie op onderwijs

Onze wereld van morgen

Hogeschool Utrecht wil maatschappelijke waarde creƫren. Dat doen we door studenten op te leiden die gewild zijn op de arbeidsmarkt.

Onze visie op onderwijs

Speciaal Onderwijzen

De focus van het Seminarium voor Orthopedagogiek is gericht op het veld van Speciaal Onderwijzen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en beroepsonderwijs. Aan iedere activiteit ligt ten grondslag dat deze van betekenis moet zijn voor de maatschappelijke emancipatie en participatie van kinderen en jongeren die voor hun ontwikkeling aangewezen zijn op passend onderwijzen. 

In deze video spreekt Dick de Wolff, directeur faculteit educatie, over de wijze waarop technologische ontwikkelingen het onderwijs kunnen ondersteunen.

Naar het opleidingsaanbod